yrityksille uusi
Attentio

Palvelut organisaatioille

Tarjoamme organisaatioasiakkaille tukea räätälöityä tukea sekä henkilöstön kehittämiseen että johtamiseen ja esimiestyöhön. Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen on yhä tärkeämmäksi tunnistettu osa myös toiminnan kannattavuuden kannalta. Ydinosaamisemme kohdistuu ihmisten johtamiseen, inhimillisen toimintaympäristön tuntemiseen sekä aivotyön ominaispiirteisiin.

lue lisää

perheille
tyopsykologinpalvelut

Esimiehenä onnistuminen

Esimiestyö on jatkuvaa tasapainoilua työn tavoitteiden johtamisen ja ihmisten johtamisen välillä. Esimies toimii tulkkina ja välittäjänä liiketoiminnan tavoitteiden ja työyhteisön arjen toiminnan välillä, mutta esimiehen on huolehdittava myös omasta jaksamisestaan ja voimavaroistaan.

Mikäli esimiestyö koetaan kuormittavaksi, voidaan tukena käyttää konsultatiivisia ja valmennuksellisia menetelmiä. Näissä me olemme hyviä. 

Lue lisää

tyoyhteisoille
palvelut yrityksille

Henkilöstön kehittäminen

Uskotko inhimillisen potentiaalin voimaan, mutta et tiedä mikä tukisi sitä parhaiten omassa toimintaympäristössäsi? Toivoisitko, että työyhteisössä koettaisi työn iloa ja imua? Haluaisitko löytää uuden vaihteen organisaatiosi kehittämisessä?

Menestyvä liiketoiminta on yhtä kuin kirkkaat arvot ja tavoitteet, onnistunut yhteistyö, taitava ongelmanratkaisu ja inhimillisen potentiaalin käytön mahdollistaminen. Me voimme auttaa henkilöstönne täyden potentiaalin esiin saamisessa.

Lue lisää

neuropsykologi
psykologin palvelut

Johtajana kasvaminen

Miten johtajan kannattaisi aikansa käyttää? Työn prosessit, muutokset ja talous vaativat jatkuvasti huomiota. Toisaalta ihmiset organisaatiossa toteuttavat kaikkea tätä. Miten työntekijöitä kannattaisi luotsata, jotta syntyisi sellaista tulosta kuin tavoitellaan?

Johtaminen on jatkuvaa tasapainoilua työn tavoitteiden johtamisen ja ihmisten johtamisen välillä. Johtajan on löydettävä tavat myös uudistaa omia voimavarojaan. Konsultatiiviset ja valmentavat menetelmät voivat auttaa tässä.

Lue lisää

monimuototerapia
hyvinvointivalmennus

Matalan kynnyksen työpsykologinen tuki

Työpsykologian soveltamisen tarkoituksena on sovittaa yhteen ihmisiä ja työsuoriutumista niin, että työ sujuu, on hyvin organisoitua ja tuottavaa. Tällöin tuloksena on hyvinvointi työssä, joka kantaa myös pitkällä tähtäimellä. 

Haluatko kehittää työyhteisöstäsi ihmistä ja työn sujuvuutta tukevan tai ratkaista jonkun tärkeän kysymyksen? Olemme työpsykologian tuntijoita ja löydämme inhimilliseen toimintaan liittyvien kysymysten ydinkohdat.

Lue lisää

neuropsykologi
psykologin palvelut

Selvitykset ja työhyvinvointikartoitukset

Perinteisillä työhyvinvointikyselyillä ei välttämättä tavoiteta kovinkaan hyvin ilmiöiden taustalla olevia inhimillisiä tekijöitä. Kun työhyvinvointikyselyissä todetaan hyvinvoinnin heikentyneen tai kun halutaan saada aito ja syvä kuva työhyvinvoinnin nykytilasta, olemme todenneet parhaaksi kysyä henkiköstöltä suoraan.

Joko henkilöstön haastatteluilla tai ryhmämuotoisilla tiedonkeruun menetelmillä saamme kattavan kuvan myös taustalla vaikuttavista tekijöistä, kuten inhimillisistä tunteista, työn organisoinnin puutteista sekä työyhteisötekijöistä.

Lue lisää


Blogi

Feed not found.